Privatna zobna ordinacija
Renata Ambrožč Čop, dr. dent. med.

Privatna zobna ordinacija Renata Ambrožč Čop,dr. dent. med.

Ta logotip oznanja, da je naše podjetje vključeno v gibanje AS2. Gibanje temelji na proaktivnem etičnem delovanju, ki sega nad golo ustvarjanje dobička. Vsak predstavnik gibanja z lastnim zgledom spodbuja stranke in zaposlene, da izrazijo svoje potenciale, s čimer okoli sebe ustvarjajo mrežo somišljenikov.

Privatna zobna ordinacija
Renata Ambrožič Čop, dr. dent. med.

Ostalo:

Dolžni smo vam še nekaj dodatnih obvestil:

  1. Parkiranje

  2. Način plačevanja

  3. Informacije in naročanje

  4. Zobozdravstvena dežurna služba

  5. Čakalne dobe za zavarovane osebe in število opredeljenih oseb

  6. Zakoni, pravilniki in uredbe