Privatna zobna ordinacija
Renata Ambrožč Čop, dr. dent. med.

Privatna zobna ordinacija Renata Ambrožč Čop,dr. dent. med.

Ta logotip oznanja, da je naše podjetje vključeno v gibanje AS2. Gibanje temelji na proaktivnem etičnem delovanju, ki sega nad golo ustvarjanje dobička. Vsak predstavnik gibanja z lastnim zgledom spodbuja stranke in zaposlene, da izrazijo svoje potenciale, s čimer okoli sebe ustvarjajo mrežo somišljenikov.

Privatna zobna ordinacija
Renata Ambrožič Čop, dr. dent. med.

Čakalne dobe za zavarovane osebe:

~ za prvi pregled za zdravljenje v zobozdravstvu - odrasli (vstop v sistem):60

~ za protetiko – zobozdravstvo odrasli - (ko so izpolnjeni vsi pogoji za protetično obravnavo):14


*Navedene čakalne dobe dne 29.3.2022


**Za pregled in zdravljenje zob se je potrebno predhodno naročiti. Naročeni imajo prednost pred nenaročenimi.

Število zavarovanih oseb: 718
opredeljenih na dan 1. 3. 2022
Mesto pridobljenega podatka